RADA NADZORCZA

Przewodniczący
Jerzy Starak

Członkowie
Małgorzata Adamkiewicz
Michał Nitka
Waldemar Szwarczyński
 
ZARZĄD


Prezes

Zdzisław Jan Sabiłło

Wiceprezesi
 Krzysztof Kopeć
Grzegorz Rychwalski