BIURO PRASOWE

Kontakt dla mediów:

Halina Pilonis
e-mail: hpilonis@pzppf.com.pl
telefon: 516387770

Laurent Renaudie nowym członkiem Rady Nadzorczej Krajowych Producentów Leków

Nowym członkiem Rady Nadzorczej Krajowych Producentów Leków został Laurent Renaudie – prezes Sandoz w Polsce. Wraz z nim w Radzie zasiadają Jerzy Starak (Polpharma), Małgorzata Adamkiewicz (Adamed Pharma), Waldemar Szwarczyński (Biofarm) oraz Janis Meiksans (Teva Pharmaceuticals Polska). 

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) – Krajowi Producenci Leków reprezentuje 16 wiodących firm farmaceutycznych, które prowadzą działalność w Polsce. – Dziękuję za tę nominację oraz zaufanie.  Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale także odpowiedzialność wobec społeczeństwa w Polsce. Jestem przekonany, że wspólnie z pozostałymi członkami PZPPF będziemy kontynuować działania na rzecz zwiększania dostępu do leków w Polsce – zaznacza Laurent Renaudie.

Krajowi Producenci Leków gwarancją bezpieczeństwa kraju

PZPPF zabiega o przyjazne otoczenie biznesowe i prawne dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego
w Polsce. Aktywnie uczestniczy w pracach organów rządowych i parlamentarnych, przyczyniając się do kształtowania korzystnych dla rozwoju branży regulacji. Misją Związku jest wspieranie krajowego przemysłu farmaceutycznego jako istotnego partnera bezpieczeństwa lekowego kraju i polskiej gospodarki – gwarantującego pacjentom dostęp do wysokiej jakości, bezpiecznych i dostępnych cenowo produktów leczniczych.

Rada Nadzorcza PZPPF wyznacza strategiczne kierunki działania Związku, które realizuje Zarząd,
w skład którego wchodzą Krzysztof Kopeć – prezes i wiceprezesi Katarzyna Dubno, Barbara Misiewicz- Jagielak i Grzegorz Rychwalski.

Wzmocniona Rada Nadzorcza

Nowy członek Rady Nadzorczej Laurent Renaudie jest prezesem Sandoz w Polsce od kwietnia 2023 r. Swoje 20-letnie doświadczenie w tej branży zdobywał w kilku krajach Europy. Zaczynał pracę
w obszarach sprzedaży i marketingu, by następnie przyjąć odpowiedzialność zarządczo-finansową za duże jednostki organizacyjne działające w różnych regionach i na odmiennych rynkach. Był szefem spółek Sandoz na Węgrzech, w krajach nordyckich i we Francji. Pracował też na stanowiskach wyższego szczebla kierowniczego w innych firmach farmaceutycznych.

Laurent Renaudie uzyskał dyplom nauk medycznych na Uniwersytecie Nauk Farmaceutycznych w Limoges. Ukończył także liczne szkolenia i kursy z dziedziny zarządzania. Jego pasją jest praca z ludźmi. Lubi utrzymywać kontakty towarzyskie i angażuje się w inicjatywy charytatywne. W wolnym czasie uprawia różne dyscypliny sportu razem z rodziną i przyjaciółmi.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego – Krajowi
Producenci Leków

Ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Nr tel: +48 22 245 26 85