BIURO PRASOWE

Kontakt dla mediów:

Halina Pilonis
e-mail: hpilonis@pzppf.com.pl
telefon: 516387770

Parlament Europejski wzywa do zwiększania produkcji farmaceutycznej w UE

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do przedstawienie rozwiązań prawnych mających na celu zwiększenie produkcji farmaceutycznej w UE . – Mamy nadzieję, że po tak stanowczym stanowisku Parlamentu Komisja będzie w końcu zmuszona do konkretnych działań – mówi Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków.

W lipcu Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie pandemii COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość, w której zwrócił się do Komisji Europejskiej o przedstawienie rozwiązań regulacyjnych lub ustawodawczych zapewniających niezawodny i trwały dostęp do leków i ich składników, aby zagwarantować strategiczną autonomię UE w dziedzinie zdrowia. Wezwał też do promowania produktów farmaceutycznych „wyprodukowanych w Europie”. Wskazał, że można to osiągnąć poprzez zachęty do zwiększenia produkcji leków i ich składników w UE oraz preferencyjne kryteria ustalania ich cen na szczeblu krajowym, bez zwiększania wydatków pacjentów i destabilizacji systemów ochrony zdrowia. – Zaproponowany przez Krajowych Producentów Leków mechanizm Partnera Bezpieczeństwa Lekowego preferujących krajowych wytwórców jest odpowiedzią na wezwanie Parlamentu Europejskiego.  W procedowanej obecnie ustawie refundacyjnej znalazły się „nieśmiałe” zachęty do zwiększania produkcji leków w Polsce. To dobry krok w kierunku budowy bezpieczeństwa lekowego Polski, ale wobec globalnych braków farmaceutyków musimy zacząć sprintować – mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.  

Pocovidowa rezolucja Parlamentu Europejskiego

W efekcie złożonej w maju ub.r. przez Krajowych Producentów Leków petycji do Parlamentu Europejskiego wzywającej do opracowania legislacji wspierającej produkcję leków i ich składników w UE rozpoczęły się prace europosłów w tym obszarze.  W złożonej w lipcu br. rezolucji Parlament zaznaczył, że pandemia COVID-19 kosztowała życie milionów ludzi powodując ogromne szkody zarówno w Europie, jak i na świecie. To pokazało, że Europa i reszta świata nie były dostatecznie przygotowane, by poradzić sobie z kryzysem o takim zasięgu i z wywołanymi nim wstrząsami. Pandemia uwydatniła istniejące zjawisko niedoborów w UE znacznej palety produktów leczniczych, których braki nasiliły się w ciągu ostatniej dekady – w tym leków przeciwnowotworowych, antybiotyków, środków znieczulających, leków na nadciśnienie, choroby serca i zaburzenia układu nerwowego. Parlament zalecił Komisji przeprowadzenie ogólnounijnego badania na temat przyczyn niedoborów leków, ze szczególnym uwzględnieniem problemów spowodowanych niedoborami leków generycznych. 

Reindustrializacja Europy

W rezolucji podkreślono, że gotowość i reagowanie na pandemie i inne poważne zagrożenia dla zdrowia wymaga długoterminowych zobowiązań i inwestycji oraz ściślejszej współpracy z europejskimi producentami farmaceutycznymi. Parlament uważa, że pobudzanie i rozwijanie atrakcyjnego europejskiego ekosystemu przemysłowego dla sektora farmaceutycznego jest jednym z kluczowych warunków dalszego wspierania przenoszenia zakładów produkcyjnych z powrotem do UE. Rezolucja wskazuje na konieczność tworzenia zachęt do inwestowania w Unii w linie produkcyjne leków oraz surowców i farmaceutycznych składników czynnych.

Zdaniem Parlamentu, finansowanie publiczne musi być uzależnione od przejrzystości i identyfikowalności inwestycji, zobowiązania się do dostaw na rynek europejski oraz dostępności, bezpieczeństwa i przystępności cenowej wytwarzanych leków. Rezolucja wzywa też państwa członkowskie do zmniejszenia zależności od partnerów handlowych spoza UE. 

–  Zmierzamy w kierunku przyjęcia legislacji dotyczącej wsparcia produkcji leków i ich składników w Unii Europejskiej. Po skierowanym do Komisji wniosku rządu belgijskiego popartym przez 18 członków UE o wdrożenie przepisów o krytycznych lekach w celu zmniejszenia zależności od dostaw spoza Unii oraz zdecydowanym stanowisku Parlamentu Europejskiego w przyjętej rezolucji, Komisja Europejska nie będzie mogła dłużej zwlekać z podjęciem oczekiwanych działań – mówi Grzegorz Rychwalski.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego – Krajowi
Producenci Leków

Ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Nr tel: +48 22 245 26 85