BIURO PRASOWE

Kontakt dla mediów:

Halina Pilonis
e-mail: hpilonis@pzppf.com.pl
telefon: 516387770

Okrągły stół farmaceutyczny w Brukseli – 31.01.2024

Poseł Adam Jarubas, przewodniczący Podkomisji ds. Zdrowia Publicznego PE (SANT) organizuje Okrągły Stół Farmaceutyczny UE. Zgodnie z kalendarzem prac PE nad dyrektywą i rozporządzeniem pakietu farmaceutycznego, negocjacje nad projektami stanowisk PE mają zakończyć się do 7 marca 2024 r.

Jarubas MEP EU Pharmaceutical Round Table

Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego – Krajowi
Producenci Leków

Ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Nr tel: +48 22 245 26 85