Dobra wiadomość dla pacjentów – dopłaty w aptece do polskich leków będą niższe! 

Zgodnie z zapowiedzią ministry zdrowia Izabeli Leszczyny, od 1 kwietnia br. pacjenci będą płacić o 10% mniej za leki wyprodukowane w Polsce i o 15% mniej – jeśli dodatkowo wykorzystano do ich produkcji składniki wytworzone w naszym kraju. Obniżki dopłat pacjentów do polskich leków to jeden z mechanizmów zawartych w nowelizacji ustawy o refundacji leków, który ma […]

Okrągły stół farmaceutyczny w Brukseli – 31.01.2024

Poseł Adam Jarubas, przewodniczący Podkomisji ds. Zdrowia Publicznego PE (SANT) organizuje Okrągły Stół Farmaceutyczny UE. Zgodnie z kalendarzem prac PE nad dyrektywą i rozporządzeniem pakietu farmaceutycznego, negocjacje nad projektami stanowisk PE mają zakończyć się do 7 marca 2024 r. Jarubas MEP EU Pharmaceutical Round Table

Leki biologiczne dla Polski

W ramach Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków wyodrębniła się sekcja Leki Biologiczne dla Polski, która zajmie się działaniami na rzecz zwiększania dostępu polskich pacjentów do terapii biologicznych oraz rozwojem ich produkcji w naszym kraju. Krajowi Producenci Leków dostarczają na polski rynek konkurujące ceną leki biologiczne. Zrewolucjonizowały one medycynę, bo okazały się […]

Okrągły stół farmaceutyczny w Brukseli

Jak zapewnić Europejczykom nieprzerwany dostęp do leków i zwiększyć strategiczne bezpieczeństwo zdrowotne UE w ramach reformy unijnego prawa – dyskutowano podczas Okrągłego Stołu Farmaceutycznego UE zorganizowanego w Parlamencie Europejskim (31 stycznia br.) Zgodnie z ustalonym kalendarzem prac nad zmianami prawa farmaceutycznego UE, 7 marca br. mają zakończyć się negocjacje stanowisk grup politycznych Parlamentu Europejskiego. Na […]

Krajowi Producenci Leków przystępują do Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych

Krajowi Producenci Leków zgłosili chęć przystąpienia do Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych, którego zadaniem ma być zapobieganie ich niedoborom na terenie Unii Europejskiej. Otwarte zaproszenie do udziału w jego pracach wystosował 16 stycznia br. Urząd Komisji Europejskiejds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA). Europejska Agencja Leków opublikowała 12 grudnia 2023 r. pierwszą wersję […]

Podsumowanie 2023 roku

Najważniejszym wydarzeniem 2023 r. była dla nas nowelizacja ustawy refundacyjnej. Niestety, do dziś nie wdrożono skromnych zapisów wspierających produkcję leków oraz substancji czynnych. Nie wykorzystujemy potencjału krajowego przemysłu farmaceutycznego, dzięki któremu moglibyśmy zbudować bezpieczeństwo Polski i napędzać jej rozwój gospodarczy – mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków podsumowując 2023 rok. Krzysztof Kopeć: Zgodnie ze […]

Europejska lista leków krytycznych

Europejska Agencja Leków opublikowała 12 grudnia br. pierwszą wersję unijnego wykazu leków o krytycznym znaczeniu. – Mamy nadzieję, że to pierwszy krok do zbudowania strategicznej autonomii Europy w zakresie dostępu do leków oraz zagwarantowania Europejczykom bezpieczeństwa zdrowotnego – mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków. W  unijnym wykazie leków krytycznych zidentyfikowano produkty, w przypadku których […]

Resort zdrowia nie przygotował listy leków z obniżoną płatnością dla pacjentów!

Od 1 listopada 2023 r. pacjenci powinni płacić w aptekach mniej za refundowane leki wyprodukowane w Polsce lub z polskich składników. Tymczasem  resort zdrowia nie opublikował wykazu leków objętych obniżką i nie znalazł się on w projekcie obwieszczenia, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Brak tego wykazu oznacza niewykonanie przez funkcjonariuszy publicznych bezwzględnie […]

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przeciwny wydłużaniu monopolu leków

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – organ doradczy UE opiniując planowaną zmianę europejskiego prawa farmaceutycznego zwrócił się do Komisji Europejskiej o nieprzedłużanie monopolu leków na rynku i wprowadzenie mechanizmu wspierającego ich produkcję w Unii. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) pełniący rolę łącznika między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi a obywatelami UE wydał opinię, w której podkreślił, że długo oczekiwana […]