Leki chronione patentem i leki konkurujące na rynku

Nowowprowadzony na rynek lek jest objęty trwającą około 20 lat ochroną patentową. W tym czasie żaden inny producent – poza posiadaczem patentu – nie może go wytwarzać. Kiedy kończy się ochrona patentowa, lek mogą produkować inne firmy, które zaczynają konkurować między sobą na rynku. Dzięki temu ceny spadają. Leki niechronione patentem nazywa się równoważnymi (generycznymi).

LEKI CHRONIONE PATENTEM I LEKI KONKURUJĄCE NA RYNKU

Nowowprowadzony na rynek lek jest objęty trwającą około 20 lat ochroną patentową. W tym czasie żaden inny producent – poza posiadaczem patentu – nie może go wytwarzać. Kiedy kończy się ochrona patentowa, lek mogą produkować inne firmy, które zaczynają konkurować między sobą na rynku. Dzięki temu ceny spadają. Leki niechronione patentem nazywa się równoważnymi (generycznymi).

Lek zarejestrowany jako pierwszy, któremu wygasła ochrona patentowa i lek równoważny mogą różnić się:

nazwą

producentem

ceną

składem substancji pomocniczych

Produkcja wszystkich leków podlega stałemu monitoringowi bezpieczeństwa i skuteczności. Pacjenci mogą więc w aptece zamieniać lek jednego producenta na taki sam innego.

Zgodnie z definicją OECD, leki równoważne spełniają kryterium innowacyjności, bo nie dotyczy ono tylko procesu powstawania zupełnie nowych farmaceutyków, ale także opracowania i wprowadzania na rynek udoskonalonych lub bardziej efektywnych kosztowo leków o ugruntowanej pozycji w lecznictwie.
Zgodnie z definicją OECD, leki równoważne spełniają kryterium innowacyjności, bo nie dotyczy ono tylko procesu powstawania zupełnie nowych farmaceutyków, ale także opracowania i wprowadzania na rynek udoskonalonych lub bardziej efektywnych kosztowo leków o ugruntowanej pozycji w lecznictwie.

Producenci wprowadzając na rynek leki równoważne często korzystają już z nowocześniejszych linii produkcyjnych i wdrażają innowacyjne rozwiązania. 

Potrafią eliminować
przykry smak

Połączyć kilka substancji leczniczych
w jednym produkcie,

Zmienić formę podania,

Zmniejszyć rozmiar tabletki,co ma ogromne znaczenie np. w przypadku leków stosowanych u dzieci.

LEKI BIOLOGICZNE CHRONIONE PATENTEM I LEKI KONKURUJĄCE NA RYNKU

Leki biologiczne dzięki wykorzystaniu inżynierii genetycznej wytwarzane są przez żywe organizmy. Tak powstały przeciwciała monoklonalne, które okazały się skuteczne w chorobach opierających się dotychczasowym terapiom. Przy ich produkcji naukowcy wykorzystali zdolność ludzkiego układu odpornościowego – tworzenia przeciwciał niszczących sprawców choroby. Odtworzono ten mechanizm w warunkach laboratoryjnych zmuszając żywe komórki do produkcji przeciwciał skutecznych na różne schorzenia.

Leki biologiczne okazały się skuteczne wobec chorób, z których leczeniem sobie nie radziliśmy. Zmieniły wiele śmiertelnych nowotworów w choroby przewlekłe. Chorzy reumatycznie przestali odczuwać trwający miesiącami ból, mogli wstać z wózków inwalidzkich i zacząć chodzić. Pacjenci z chorobami zapalnymi jelit wrócili do normalnego życia, pracy i relacji społecznych. U osób z łuszczycą zmiany na skórze zniknęły.

Wygasanie patentów na leki biologiczne i pojawienie się konkurencji na rynku sprawiło, że te kosztowne terapie stały się powszechnie dostępne. Po wygaśnięciu ochrony patentowej biologicznego leku zarejestrowanego jako pierwszy wchodzące na rynek leki z tą samą substancją leczącą nazywane są często biopodobnymi (od ang. biosimilars). To myląca nazwa, bo są to leki biologiczne równoważne.

Wygasanie patentów na leki biologiczne i pojawienie się konkurencji na rynku sprawiło, że te kosztowne terapie stały się powszechnie dostępne. Po wygaśnięciu ochrony patentowej biologicznego leku zarejestrowanego jako pierwszy wchodzące na rynek leki z tą samą substancją leczącą nazywane są często biopodobnymi (od ang. biosimilars). To myląca nazwa, bo są to leki biologiczne równoważne.

Leki biologiczne okazały się skuteczne wobec chorób, z których leczeniem sobie nie radziliśmy. Zmieniły wiele śmiertelnych nowotworów w choroby przewlekłe. Chorzy reumatycznie przestali odczuwać trwający miesiącami ból, mogli wstać z wózków inwalidzkich i zacząć chodzić. Pacjenci z chorobami zapalnymi jelit wrócili do normalnego życia, pracy i relacji społecznych. U osób z łuszczycą zmiany na skórze zniknęły.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego – Krajowi
Producenci Leków

Ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Nr tel: +48 22 245 26 85