POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO
- KRAJOWI PRODUCENCI LEKÓW

Celem PZPPF jest działanie na rzecz ochrony praw krajowych producentów leków oraz reprezentowanie zrzeszonych w nim podmiotów wobec organów władzy, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz organów Unii Europejskiej.

Związek zarejestrował swoją działalność 2 września 2002 roku.

Polski związek pracodawców przemysłu farmaceutycznego - krajowi producenci leków

Celem PZPPF jest działanie na rzecz ochrony praw krajowych producentów leków oraz reprezentowanie zrzeszonych w nim podmiotów wobec organów władzy, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz organów Unii Europejskiej.

Związek zarejestrował swoją działalność 2 września 2002 roku.

MISJA

Naszą misją jest wspieranie krajowego przemysłu farmaceutycznego jako istotnego partnera polskiej gospodarki, umożliwiającego pacjentom dostęp do wysokiej jakości, bezpiecznych i dostępnych cenowo produktów leczniczych.

Chcemy być czynnym członkiem dialogu na temat kształtu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

WŁADZE

Przewodniczący Rady
Nadzorczej PZPPF
– Krajowych Producentów Leków

Jerzy Starak

Członkowie

Małgorzata
Adamkiewicz

Waldemar
Szwarczyński

Ewa Królikowska

Laurent Renaudie

Prezes Zarządu PZPPF
– Krajowych Producentów Leków

Krzysztof Kopeć

Wiceprezesi

Katarzyna Dubno

Barbara Misiewicz –
Jagielak

Grzegorz Rychwalski

Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego – Krajowi
Producenci Leków

Ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Nr tel: +48 22 245 26 85