KRAJOWY PRZEMYSŁ
FARMACEUTYCZNY

Krajowy przemysł farmaceutyczny jest jedną ze strategicznych branż polskiej gospodarki.

Tworzą go firmy zajmujące się produkcją leków, a także substancji czynnych będących składnikami leków.

KRAJOWY PRZEMYSŁ
FARMACEUTYCZNY

Krajowy przemysł farmaceutyczny jest jedną ze strategicznych branż polskiej gospodarki. 

Tworzą go firmy zajmujące się produkcją leków, a także substancji czynnych będących składnikami leków.

2,4 MLD ZŁ

do budżetu generuje
sektor farmaceutyczny.

7%

wydatków na badania i rozwój
pochodzi z branży farmaceutycznej.

100 tys.
miejsc pracy

bezpośrednio i pośrednio związanych jest z przemysłem farmaceutycznym

15 MLD ZŁ

to PKB wytworzone przez sektor produkujący leki i wyroby farmaceutyczne. Około 1% PKB.

1,7%

to udział branży 
farmaceutycznej w eksporcie

1 zł

wydana na leki krajowe – wzrost PKB o 78 groszy

Udział krajowego przemysłu farmaceutycznego w światowym rynku stanowi zaledwie 0,25 %. Jednak w Polsce sytuuje się on wśród czterech najbardziej dynamicznych czempionów produktywności. Trzy pozostałe branże (wyroby tytoniowe, napoje i przemysł transportowy) nie generują tak istotnych pozytywnych efektów dla społeczeństwa, jak zdrowie i życie.

Korzyści z rozwiniętego i zrównoważonego przemysłu to:

Polski rynek farmaceutyczny odnotowuje stały wzrost, jest największym rynkiem w Europie Środkowej i szóstym co do wielkości w Unii Europejskiej. Korzyści z rozwiniętego i zrównoważonego przemysłu to:

wkład we wzrost
gospodarczy

gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli

oszczędność dla
budżetu państwa

rozwój innowacyjnych
technologii

Polski rynek farmaceutyczny odnotowuje stały wzrost, jest
największym rynkiem w Europie Środkowej i szóstym co do
wielkości w Unii Europejskiej.

Korzyści z rozwiniętego i zrównoważonego przemysłu to:

Polski rynek farmaceutyczny odnotowuje stały wzrost, jest największym rynkiem w Europie Środkowej i szóstym co do wielkości w Unii Europejskiej. Korzyści z rozwiniętego i zrównoważonego przemysłu to:

wkład we wzrost
gospodarczy

gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli

oszczędność dla
budżetu państwa

rozwój innowacyjnych
technologii

LIDER W TWORZENIU GOSPODARKI
OPARTEJ NA WIEDZY

Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywa ważną rolę w polskim systemie opieki zdrowotnej,
ale również ma ogromne znaczenie dla gospodarki.

50% polskiego rynku

stanowią leki wyprodukowane przez zrzeszone w PZPPF firmy.

Szeroki dostęp do skutecznych
i bezpiecznych terapii przekłada się z kolei na zmniejszenie wydatków związanych z ochroną zdrowia
i ubezpieczeniami społecznymi.

Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywa ważną rolę w polskim systemie opieki zdrowotnej,
ale również ma ogromne znaczenie dla gospodarki.

50% polskiego rynku

stanowią leki wyprodukowane przez zrzeszone w PZPPF firmy.

Szeroki dostęp do skutecznych i bezpiecznych terapii przekłada się z kolei na zmniejszenie wydatków związanych z ochroną zdrowia
i ubezpieczeniami społecznymi.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego – Krajowi
Producenci Leków

Ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Nr tel: +48 22 245 26 85