STANOWISKA

STANOWISKA PZPPF
– Krajowych Producentów Leków

Apel Krajowych Producentów Leków o ponadpartyjne porozumienie na rzecz zapewnienia dostaw leków tej zimy

 

W związku z działaniami Komisji Europejskiej spowodowanymi zagrożeniem dostępności najbardziej potrzebnych leków tej zimy, Krajowi Producenci Leków wystosowali apel do największych ugrupowań politycznych w Polsce, które będą reprezentowane w Parlamencie. Zwrócili się o zawarcie ponadpartyjnego porozumienia oraz zaapelowali o pilne wdrożenie działań zwiększających produkcję niezbędnych leków w naszym kraju i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego Polskich Obywateli.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków popiera “Stanowisko w sprawie oceny innowacyjności projektów krajowego sektora farmaceutycznego w ramach programów wsparcia na działalność B+R” przygotowane przez Zespół ds. Definiowania Innowacji w Przemyśle Farmaceutycznym w Polsce przy Konsultancie Krajowym ds. Farmacji Przemysłowej

PZPPF pismo ws. zamiennictwa leków biologicznych

Stanowisko ekspertów w sprawie zamiennictwa leków

Wspólne stanowisko Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia , Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Materiałów Biobójczych, Narodowego Instytutu Leków, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiej Akademii Nauk w sprawie bezpieczeństwa zamiennictwa leków chemicznych i biologicznych.

Stanowisko PZPPF pozacenowe
kryteria zamówienia publiczne

Wspólne pismo do Prezydenta
z Polfarmedem z 9 VII

Wspólne pismo z IG Farmacja Polska, Infarma, Polfarmed do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia

Pismo do Prezydenta ws. projektu ustawy o Fundusz Medyczny z dn. 26.VI oraz szczegółowe uwagi do ustawy z dn. 30. VI`

 

INNE STANOWISKA

MZ – odpowiedź ws. leków biologicznych

MZ o lekach biopodobnych cz. 1

MZ o lekach biopodobnych cz. 2

Stanowisko PZPPF pozacenowe
kryteria zamówienia publiczne

ZMIANY EUROPEJSKIEGO PRAWA FARMACEUTYCZNEGO

OPINIA – Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny – Pakiet farmeceutyczny

Stanowisko do pakietu zmian europejskiego prawa farmaceutycznego

Koniec z brakiem leków w UE ? – wywiad Stacja Bruksela

AMs_Proposals on Pharmaceutical DIRECTIVE.

AMs_Proposals on Pharmaceutical REGULATION

Medicines for Europe first assessment on Pharmaceutical Legislation-restyled – PL

Medicines for Europe Position Paper _ Pharmaceutical Legislation

Decline EU RD vs Increase of Protections-SLIDE1

Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego – Krajowi
Producenci Leków

Ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Nr tel: +48 22 245 26 85