STANOWISKA

STANOWISKA PZPPF
– Krajowych Producentów Leków

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków popiera “Stanowisko w sprawie oceny innowacyjności projektów krajowego sektora farmaceutycznego w ramach programów wsparcia na działalność B+R” przygotowane przez Zespół ds. Definiowania Innowacji w Przemyśle Farmaceutycznym w Polsce przy Konsultancie Krajowym ds. Farmacji Przemysłowej

PZPPF pismo ws. zamiennictwa leków biologicznych

Stanowisko ekspertów w sprawie zamiennictwa leków

Wspólne stanowisko Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia , Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Materiałów Biobójczych, Narodowego Instytutu Leków, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiej Akademii Nauk w sprawie bezpieczeństwa zamiennictwa leków chemicznych i biologicznych.

Stanowisko PZPPF pozacenowe
kryteria zamówienia publiczne

Wspólne pismo do Prezydenta
z Polfarmedem z 9 VII

Wspólne pismo z IG Farmacja Polska, Infarma, Polfarmed do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia

Pismo do Prezydenta ws. projektu ustawy o Fundusz Medyczny z dn. 26.VI oraz szczegółowe uwagi do ustawy z dn. 30. VI`

 

INNE STANOWISKA

MZ – odpowiedź ws. leków biologicznych

MZ o lekach biopodobnych cz. 1

MZ o lekach biopodobnych cz. 2

Stanowisko PZPPF pozacenowe
kryteria zamówienia publiczne

Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego – Krajowi
Producenci Leków

Ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Nr tel: +48 22 245 26 85